پاکدشت- مدیر جهاد کشاورزی پاکدشت گفت: با تخریب ۹۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان، بیش از هشت هکتار از این اراضی آزادسازی شد.
رجب دالوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: هشت هکتار از اراضی زراعی و باغی پاکدشت با اجرای ۹۰ مورد رأی قطعی قضائی در روستای «خلیف آباد» شریف آباد پاکدشت در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی آزاد شد.
مدیر جهاد کشاورزی پاکدشت با بیان اهمیت حفظ اراضی کشاورزی یادآور شد: جهاد کشاورزی در راستای حفظ امنیت غذایی با افرادی به به هر دلیل به‌صورت غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر کاربری دهند، برخورد قانونی خواهد کرد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط blogfarsi