با حکم علیرضا مقصودی مدیر شبکه رادیویی جوان «زهرا یساقی» به عنوان مدیر«گروه جوان و دانش» و همچنین «علیرضا محمدنیا» به عنوان مدیر«گروه جوان و اندیشه» این شبکه منصوب شدند.
در این حکم علاوه بر تزریق شور و نشاط به جامعه و توجه ویژه به جوانان برای برنامه سازی، با توجه به سیاست های جدید سازمان صدا و سیما، ترویج روحیه وهویت ملی در کنار تقویت عدالت محوری، جزو محوریت های اصلی برنامه‌ سازی در این دو گروه تبیین شده است.
زهرا یساقی مدیر گروه دانش رادیو جوان پس از این انتصاب گفت: با تلاش‌های علیرضا محمدنیا مدیر سابق این گروه، ما در مسیر رشد و ارتقا قرار داریم و امیدواریم با برنامه هایی که در نظر داریم ضمن حفظ موقعیت موجود به سمت موقعیت مطلوب حرکت خود را ادامه دهیم.
یساقی با بیان این که گروه دانش رادیوجوان به دنبال برندسازی در حوزه برنامه علمی و تقویت مرجعیت رادیو است ادامه داد: هدف ما در گروه دانش، تقویت برنامه‌های موجود و راه‌اندازی برنامه‌های جدید است. همچنین فراهم کردن امکان تعامل با نخبگان جوان و مراجع علمی کشور از جمله برنامه هایی است که قرار است در اولین گام در این گروه دنبال شود.
علیرضا محمدنیا نیز که به عنوان مدیرگروه جوان و اندیشه رادیو جوان منصوب شد ضمن تشکر از زحمات رضا جوهرچی مدیر سابق گروه اندیشه بیان کرد: هدف اصلی که قرار است در این گروه دنبال شود تبدیل شدن گروه اندیشه به مرجعی برای تمامی مسائل اندیشه ای، معرفتی و فرهنگی است.
وی افزود: برای گام برداشتن در این راه حساب ویژه روی اندیشه‌ورزان جوان باز کرده‎‌ایم و برای بهره‌گیری از آنها در برنامه‌های این گروه تدارک ویژه‌ای در نظر گرفته‌ایم.

source

توسط blogfarsi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.