فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی باتوجه به بارش شدید برف و شرایط بد جوی در روزهای اخیر به همه علاقه مندان به ورزش اسکی ، هشدار داد که پیش از حضور در پیست های اسکی، حتما با کسب اطلاع قبلی از شرایط جوی در پیست های اسکی و مسیرهای دسترسی به آن جا مراجعه کنند.
به کلیه اسکی بازان توصیه می شود با توجه به بارش برف و احتمال سقوط بهمن فقط در داخل پیست های اسکی و منطقه مشخص استاندارد در این پیست ها اسکی کرده و به نکات ایمنی توجه کنند.
 

source

توسط blogfarsi