ایسنا/خوزستان معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان گفت: یک کارگروه بخش خصوصی که با دبیری اتاق بازرگانی است که مشکلات و موضوعات بخش خصوصی در آن مطرح می شود و یک کارگروه نیز به مدیریت مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود که موضوعات و چالش های اجتماعی را بررسی می کند.
رضا نجاتی امروز (۲۱ دی) در حاشیه استقبال از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: در پی تعامل خوب مجلس و دولت این سفر در استانها از جمله در خوزستان در حال انجام است. در استان خوزستان اعضای کمیسیون اجتماعی که یکی از کمیسیونهای مطرح در مجلس است، سفری به استان داشته اند و این رابطه خوب بین مجلس و دولت را به فال نیک می گیریم و در این زمینه کاهش مشکلات در حوزه مسائل اجتماعی از جمله مسائل کارگری، حاشیه نشینی و مسائل بازنشستگان از جمله ایثارگران در دستور کار است.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به تشکیل دو کارگروه، گفت: یک کارگروه بخش خصوصی که با دبیری اتاق بازرگانی است و مشکلات و موضوعات بخش خصوصی در آن مطرح می شود و یک کارگروه نیز به مدیریت مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود که موضوعات و چالش های اجتماعی را بررسی می کند.
 معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان با اشاره به دیگر برنامه های سفر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: در نهایت و پس از جلسات و بازدیدهایی که خواهد شد، جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی نیز برگزار خواهد شد. در این جلسه چالش های اجتماعی بررسی خواهد شد و امیدواریم با این نشست ها گامی مهم در ارتباط با مسائل اجتماعی استان برداریم.
انتهای پیام

source

توسط blogfarsi