یک مقام آگاه گفت: سید جواد سلیمانی امروز پس از ۳ سال فعالیت در سایپا از گروه خودروسازی سایپا خداحافظی کرد.
براین اساس، محمدعلی تیموری مدیریت سایپا را به دست گرفت.
تیموری مدیریت در شرکت خدمات فنی رنا را مدتی بر عهده داشته است.
نامه خداحافظی سلیمانی به شرح زیر است:
مدیر عامل سایپا منصوب شد
مدیر عامل سایپا منصوب شد

source

توسط blogfarsi