یک شهروند آمریکایی سوار تله‌اسکی شده و درست همان جایی که تله اسکی خراب و فرد گرفتار می‌شود، یک لوله بزرگ آب هم در همان لحظه می‌ترکد و آب با فشار ز یاد به فرد اصابت می‌کند.
در ادامه، فیلمی از لحظات برخورد آب با فشار زیاد به فرد گرفتار در تله اسکی را مشاهده می‌کنید.

source

توسط blogfarsi