چینی ها مزرعه ای طراحی کرده اند که نیمی گیاهی و نیمی صنعتی است و توانسته اند به میزان انبوه و چند برابر گیاهان واقعی، انگور تولید کنند.

source

توسط blogfarsi