یک اسب در مصر که از صاحب خود جدا شده بود، بین دو قطار مسافربری گرفتار شد. این حیوان راه خود را در بین قطارها ادامه داد و مسافران مشغول تشویق و فیلمبرداری از آن شدند.

source

توسط blogfarsi