کارخانه بنز قصد داشت با تولید این خودرو پنجره جدید به روی تکنولوژی باز کند. خودرویی که ظاهر چندان مناسبی ندارد و مورد استقبال قرار نگرفت.

source

توسط blogfarsi