شیر، وقتی گرسنگی‌اش از حد بگذرد، بدون توجه به توانایی‌اش در شکار طعمه برای حمله اقدام می‌کند.
 

source

توسط blogfarsi