در یک تصادف زنجیره‌ای در تونلی در یکی از شهر‌های کره جنوبی چند خودرو و کامیون به هم برخورد کردند. در انتهای این ویدئو کامیون حامل سوخت بر اثر برخورد آتش گرفت.

source

توسط blogfarsi