تصاویر هواپیما‌ی بدون سرنشین مناظر سفید غیرمعمول استان مدینه را نشان می‌دهند که مردم محلی برای لذت بردن جمع شده‌اند.

source

توسط blogfarsi