فرارو: روزنامه‌های ورزشی امروز تمام و کمال به بازی تیم ملی ایران برابر عراق پرداخته و دو موضوع صعود در صورت برتری و حضور تماشاگران در این بازی را روی جلد برده اند. یکی دیگر از سوژه‌های روز هم مربوط به وضعیت محمدحسین کنعانی زادگان است که ادعا شده در تمرینات سکوت کرده و واکنشی به حواشی ندارد. مسئله استعفای یحیی گل محمدی از پرسپولیس هم همچنان مورد توجه است.

source

توسط blogfarsi