دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین در پاسخ به خبرنگاری که درباره احتمال ارائه اعتبار به ایران جهت خرید تسلیحات روسی سوال می‌کرد، گفت: من در این خصوص اظهارنظر نمی‌کنم. ما در خصوص مسائل مرتبط با همکاری‌های فنی – نظامی اظهارنظر نمی‌کنیم.

source

توسط blogfarsi