ویروس کرونا ۹۰ درصد از توانایی خود را برای آلوده کردن انسان در مدت ۲۰ دقیقه پس از انتقال به هوا از دست می‌دهد. البته بیشترین آسیب این ویروس در پنج دقیقه اول، منتقل می‌شود.
در مطالعه‌ای آمده که فاصله گذاری و پوشیدن ماسک احتمالا موثرترین وسیله برای جلوگیری از ابتلا به عفونت است.
یافته‌ها بر اهمیت انتقال کووید در برد کوتاه تاکید می‌کنند؛ به طوری‌که فاصله‌گذاری فیزیکی و استفاده از ماسک، احتمالاً مؤثرترین وسیله برای پیشگیری از عفونت است و تهویه تاثیر کمتری خواهد داشت.
در واقع با گذشت ۲۰ دقیقه، ویروس قابلیت عفونی خود را از دست می‌دهد. این در حالی است که در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۲ نظر محققان بر این بود که در ۵ دقیقه اول، ویروس کووید قدرت انتشار بالایی دارد.

source

توسط blogfarsi