محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور دولت های نهم و دهم امروز صبح در میدان ۷۲ نارمک با مردم دیدار کرد.
گفتنی است، احمدی نژاد آخر هفته به سفری ۲ روزه به ترکیه می رود.

source

توسط blogfarsi