در جلسه اخیر شورای مرکزی دوره سیزدهم این حزب، اعضا پس از بررسی برنامه های ارائه شده توسط نامزدهای دبیرکلی، اسدالله بادامچیان را به عنوان دبیرکل حزب موتلفه اسلامی انتخاب کردند.
بادامچیان در دوره دوازدهم نیز دبیرکلی حزب را برعهده داشت.
در جلسات پیشین، اعضای هیات رییسه شورای مرکزی انتخاب شدند.

source

توسط blogfarsi