جدول میزان افزایش وام‌های دانشجویی
*یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان برای دانشجویان مجرد
* ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای دانشجویان متاهل
کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته یک میلیون تومان
کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته، دکترای حرفه‌ای دو میلیون تومان
دکتری پیوسته دو میلیون تومان
دکتری تخصصی ناپیوسته ۵ میلیون تومان
*کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به مبلغ ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان.
*کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته پیوسته ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان.
*دکتری ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان.
۲۵ میلیون تومان در شهر تهران.
۲۰ میلیون تومان در کلان شهرها.
۱۵ میلیون تومان در سایر شهرها.
* ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در شهر تهران
*۲۶ میلیون تومان در کلان شهرها
*در سایر شهرها ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
تولد فرزند دانشجوی متأهل ۳ میلیون تومان، فوت پدر، مادر، همسر یا فرزند دانشجو ۳ میلیون تومان، دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات تا ۵ میلیون تومان، دانشجویان مبتلا به بیماری‌های خاص و پرهزینه تا ۵ میلیون تومان، بیماری خاص و پر هزینه یکی از اعضا تحت تکفل دانشجو تا ۴ میلیون تومان سایر موارد مشابه به تشخیص رئیس صندوق تا ۵ میلیون تومان.
*مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر تا سقف ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان،
*مقطع کارشناسی پیوسته و دکتری تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر تا سقف ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
*مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری پیوسته و دکتری حرفه‌ای حداکثر تا سقف ۱۳ میلیون تومان

source

توسط blogfarsi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.