آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی برای روز شنبه ۶ آذر ماه در تمام مقاطع را مشخص کرد.
شبکه آموزش:
فنی و حرفه‌ای و کاردانش:
ساعت٨ تا ٨:٣٠
رشته گرافیک – پایه ۱۲ – شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت٨:٣٠ تا٩
رشته مکانیک خودرو – پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ای

۶پایه ابتدایی:
ساعت۱۴:۰۰ تا ١۴:۲۵
فارسی و نگارش
پایه اول
ساعت ١۴:۲۵ تا۱۴:۵۰
بازی و ریاضی
پایه دوم

ساعت ۱۴:۵۰تا ۱۵:۱۵
فارسی و نگارش
پایه سوم

ساعت۱۵:۱۵تا۱۵:۴۰
بازی و ریاضی
پایه چهارم
ساعت ۱۵:۴۰تا۱۶:۰۰
فارسی و نگارش
پایه پنجم
متوسطه اول:
ساعت ۱۶:۰۰تا ۱۶:۲۵
ادبیات فارسی
پایه هفتم
ساعت۱۶:۲۵تا۱۶:۵۰
ادبیات فارسی
پایه هشتم
ساعت ١۶:۵۰تا ١۷:۱۰
ادبیات فارسی
پایه نهم
ساعت۱۷:۱۰تا ۱۷:۳۰
تفکر و سبک زندگی
پایه هفتم
متوسطه دوم:
 ساعت ١۷:۳۰تا۱۷:۵۰
شیمی دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

 ساعت۱۷:۵۰تا ۱۸:۱۰
ریاضی دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۱۰تا ۱۸:۳۵
شیمی دو – پایه ۱۱- علوم تجربی
ساعت ۱۸:۳۵تا ۱۹:۰۰
ریاضی دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

شبکه قرآن:
ساعت۸
علوم و معارف قرآنی ۳رشته علوم ومعارف اسلامی
ساعت۸:۳۰
درس احکام ۳رشته علوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۱
انس با قرآن کودکان پیش دبستان
ساعت۱۱:۲۰
درس آموزش قرآن پایه اول دبستان
ساعت ۱۵
درس دین و زندگی ۳رشته‌های علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت۱۵:۳۰
آموزش قرآن
پایه هفتم
 شبکه امید:
دروس عمومی رشته ریاضی و تجربی و انسانی
ساعت ۱۰:۳۰
درس:عربی، زبان و قران (۲)
پایه: یازدهم
رشته:علوم تحربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۱:۰۰
درس:امادگی دفاعی
پایه:دهم
رشته: مشترک همه رشته‌ها
دروس فنی حرفه ای
ساعت ۱۲:۰۰
درس:طراحی طلا و جواهر با رایانه
پایه:یازدهم
رشته:طراحی طلا و جواهر
ساعت ۱۲:۳۰
درس:شیمی
پایه: دهم و یازدهم
رشته:مشترک همه رشته‌ها
برنامه‌حل تمرین
ساعت ۱۳:۰۰
درس: ریاضی ۳ تجربی
ساعت ۱۳:۳۰
درس: زیست ۳

source

توسط blogfarsi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.