تمرین تخصصی پدافند پرتویی با مشارکت گروهان جنگ نوین برخی از مناطق و گروه‌های پدافندی در منطقه پدافند هوایی جنوب، در حوزه دفاع، پدافند و صیانت از هر نوع حادثه هسته‌ای و خرابکاری برگزار شد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ ستاد رضا کلهری، فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب با بیان اینکه «پدافند پرتویی در واقع دفاع، پدافند و صیانت از هر نوع حادثه هسته‌ای و خرابکاری است»، اظهار کرد: این حادثه هسته‌ای می‌تواند نشت کارخانه، اقدام تروریستی گروهی در نزدیکی مراکز هسته‌ای و همچنین می‌تواند تهدیدات هسته‌ای باشد.
وی خاطرنشان کرد: پیامد این رزمایش نشان دادن ارتقاء و آمادگی نیروهای نظامی در برابر هر نوع حادثه هسته‌ای است که به طور خواسته یا ناخواسته به وجود می‌آید. داشتن آمادگی لازم به منظور دفاع از هرگونه حادثه‌ی هسته‌ای از اولویتهای نیروی پدافند در حوزه دفاع به موقع است.
فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب گفت: در این تمرین اقدامات اولیه رفع آلودگی بر روی مجروحان فرضی حملات هسته‌ای انجام شد و همچنین نوع حمله و خرابکاری هسته‌ای توسط کارشناسان متخصصی که در این تمرین حضور داشتند تعیین و مشخص شد و متعاقب آن اقدامات پیشگیرانه صورت گرفت.
بنابر این گزارش، به مجموعه اقدامات رصد و پایش، آشکارسازی، هشداردهی، تشخیص، تصمیم و عملیات، کنترل و حفاظت ،پیشگیری و امداد و نجات، درمان، بازیابی و بازتوانی منابع، محدود سازی و رفع آلودگی در برابر تهدیدات و حوادث پرتویی  برای به حداقل رساندن آثار و عواقب زیان بار ناشی از این عملیات پدافند پرتویی گفته می‌شود.
انتهای پیام

source

توسط blogfarsi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.