کاهش بارندگی و تداوم خشکسالی و افزایش میانگین دما در استان گلستان، میزان ذخیره‌های آبی را در ای استان به صفردرصد رسانده، در حال حاضر سد گلستان یکی از اصلی ترین سدهای استان هیچ ذخیره آبی ندارد و سد وشمگیرتنها سه درصد ظرفیت دارد.
سد گلستان در ۱۲ کیلومتری شهرستان گنبد کاووس و بر روی رودخانه گرگان رود قرار دارد، سد گلستان دارای ۲۳ میلیون مترمکعب ظرفیت دارد که در حال حاضر ذخیره آن به صفر درصد رسیده است.
سد وشمگیر در استان گلستان و در شهرستان آق قلا و در فاصلهٔ ۶۲ کیلومتری شمال شرق گرگان قرار دارد، سد وشمگیر ۱/۱ میلیون مترمکعب معادل ۳ درصد ظرفیت دارد.

source

توسط blogfarsi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.