مقامات محلی شیلی گزارش دادند که در روز دوشنبه پس از وقوع آتش سوزی در محله‌ای فقیر نشین در شهر “ایکوئیک “در شمال شیلی، دست کم ۱۰۰ خانه در آتش سوخت و ۴۰۰ نفر بی خانمان شدند.

source

توسط blogfarsi