افزایش سیلاب در رودخانه‌های فصلی شهرستان ریگان موجب تخریب پل توکل آباد و مسدود شدن راه کرمان به سمت ایرانشهر شد.
فیلمی از لحظه تخریب پل در شهرستان ریگان استان کرمان را مشاهده می کنید.

source

توسط blogfarsi