نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که تعداد مراکز و مربیان آموزش فنی وحرفه‌ای در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است.
به گزارش ایسنا، مراکز آموزش سازمان فنی و حرفه‌ای شامل مراکز دولتی و غیر دولتی هستند؛ مراکز آموزش دولتی و مراکز آموزش غیردولتی یا آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد به منظور آموزش و ارتقای مهارت و دانش فنی نیروی کار و سایر متقاضیان راه اندازی شده و شامل حداقل چهار کارگاه آموزش عملی و کلاس آموزش تئوری، فضای اداری و سایر امکانات هستند.
به توانایی آموخته شده‌ای که با استفاده از آن فرد قابلیت جذب در بازار کار را پیدا کند و یا به فعالیت خود در بازارکار ادامه دهد، مهارت گفته می‌شود. مهارت آموز نیز فردی است که برابر مقررات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در یکی از دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای به منظور فراگیری مهارت شرکت می‌کند.
بیشترین تعداد مراکز فنی و حرفه‌ای متعلق به کدام استان است؟
بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار،  در سال ۱۳۹۹ تعداد کل مراکز سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برابر ۱۱ هزار و ۲۷۸ مرکز بوده که نسبت به سال قبل از آن ۱۳.۴ درصد کاهش داشته است. دلیل وجود این امر می‌تواند تداوم بیماری کرونا و تعطیلی بسیاری از آموزشگاهها و مراکز آموزشی باشد.
همچنین تعداد مربیان رسمی و پیمانی در کل مراکز (دولتی و غیردولتی) سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور جمعا ۲۷ هزار و ۵۶ نفر بوده است که این رقم نسبت به سال گذشته ۱۳.۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
از این تعداد ۵۱۷۰ نفر در بخش دولتی و ۲۱ هزار و ۸۸۶ نفر در بخش غیر دولتی مشغول کار بودند و ۳۴.۴ درصد را مردان و ۶۵.۶ درصد را زنان تشکیل داده‌اند.
بیشترین تعداد مراکز فنی و حرفه‌ای متعلق به کدام استان است؟
نتایج این گزارش حاکی از آن است که استان تهران با ۱۷۲۵ مرکز و ۳۷۷۳ مربی دارای بیشترین تعداد مرکز آموزش و مربی فنی و حرفه‌ای بوده است.
تعداد کل آموزشهای برگزار شده این سازمان در سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۱۲۸ هزار و ۴۶۴ نفر ـ دوره بوده که نسبت به سال قبل کاهش ۳۷.۸ درصدی را نشان می‌دهد.
در کل کشور استان تهران با ۱۲۹ هزار و ۱۸۳ نفر ـ دوره بیشترین و استان خراسان شمالی با ۱۱ هزار و ۱۳۵ نفر ـ دوره کمترین میزان آموزش برگزار شده را طی سال ۱۳۹۹ به خود اختصاص دادند.
به گزارش ایسنا، برابر آمارها ۴۵ درصد متقاضیان و مراجعه‌کنندگان به واحدهای آموزش فنی و حرفه‌ای، فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند. بی‌تردید آموزشهای فنی و حرفه‌ای نقش مهمی در اشتغالزایی افراد جویای کار دارد و بازنگری در ارائه آموزشهای مهارتی و متناسب سازی این آموزشها با نیاز بازار کار در جذب جوانان و کارجویان به بازار کار موثر است.
انتهای پیام

source

توسط blogfarsi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.