شاخص کل بورس با ۴۱۸۰ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۳۳۲ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۱۰۹۹ واحد نزول کرد و به رقم ۳۵۲ هزار و ۱۰۳ واحد رسید.
معامله‌گران این بازار ۳۴۹ هزار معامله به ارزش ۲۸ هزار و ۷۳۴ میلیارد ریال انجام دادند.
۱۸۰ نماد بورسی مثبت و ۲۰۹ نماد منفی بودند که از میان آن‌ها پتروشیمی پارس، ملی صنایع مس ایران، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی و پالایش نفت اصفهان نسبت به سایر نماد‌ها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل ایران خودرو و بانک ملت نسبت به سایر نماد‌ها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.
شاخص کل فرابورس هم با ۹۹ واحد کاهش تا رقم ۱۸ هزار و ۱۸ واحد نزول کرد.
معامله‌گران این بازار ۱۶۴ هزار معامله به ارزش ۱۴۲۵ میلیارد ریال انجام دادند.
۱۴۰ نماد فرابورسی مثبت و ۱۵۵ نماد منفی بودند که از میان آن‌ها پتروشیمی زاگرس، پلیمر آریاساسول، صنعتی مینو، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی، تولید نیروی برق دماوند، صنایع پتروشیمی تخت جمشید و فولاد هرمزگان جنوب نسبت به سایر نماد‌ها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.
۵۴ نماد به ارزش ۱۳۷۲ میلیارد ریال صف خرید و ۸۳ نماد به ارزش ۳۱۰۷ میلیارد ریال صف فروش بودند.

source

توسط blogfarsi