ایسنا/سیستان و بلوچستان مدیرکل هواشناسی سیستان وبلوچستان گفت: فعالیت این سامانه ها که در نیمه نخست اولین ماه زمستان بوده، سیستان و بلوچستان را هشتمین استان در جدول درصد تامین بارش سال زراعی جاری قرار داده است.
به گزارش ایسنا- محسن حیدری افزود: در رتبه بندی درصد تامین بارش سال زراعی در سال گذشته استان سیستان و بلوچستان به دلیل کمبود بارش ها رتبه آخر را در میان استانهای کشور دارا بود که هم اکنون با بارش هایی که در دیماه رخ داده، استان به رتبه هشتم این جدول صعود کرده است.
وی همچنین با اشاره به میزان بارندگی ها گفت: میزان بارشی که استان سیستان و بلوچستان در دیماه دریافت کرده، معادل کل بارندگی سال زراعی گذشته بوده است.
مدیر کل هواشناسی سیستان و بلوچستان میزان بارش در ماه دی را 7 برابر میزان بارش در سال زراعی جاری عنوان کرد و گفت: تا قبل از شروع فعالیت این سامانه ها در دیماه، میزان بارش در سال زراعی جاری تنها 4.4 میلی متر بوده که با آغاز سامانه های بارشی اخیر این مقدار مجموعا به 35.6 میلی متر رسیده است.
وی در مورد تقویت منابع آبی استان و کاهش اثرات خشکسالی به واسطه بارندگی های اخیر اظهار امیدواری کرد و از بارندگی درهفته آینده در سطح استان خبر داد.
انتهای پیام

source

توسط blogfarsi