علی بهادری جهرمی در توئیتر نوشت: این تصمیم در جلسه هیئت دولت با پیشنهاد وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه انجام شد. ‏کاهش پرداخت از جیب مردم در هزینه‌های مراقبت اورژانس و تضمین دسترسی همه به این مراقبت‌ها، از نتایج این مصوبه است.»
افزایش سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه برای بستری در اورژانس به ۹۰ درصد

source

توسط blogfarsi