مشروح اطلاعیه سازمان سنجش به شرح زیر است:
شناسنامه آزمون سراسری سال ۱۴۰۰
 
تعداد ثبت نام کنندگان (نفر)
۱۱۱۲۷۰۸ نفر
تعداد داوطلب (چند گروه)
۱۳۶۹۴۱۶ نفر
تعداد داوطلبان حاضر در جلسه آزمون :
۱۱۸۴۱۳۰نفر
تعداد مجازین به انتخاب رشته
۱۰۸۲۹۰۰ نفر
تعداد مجازین به انتخاب رشته در هر گروه امتحانی :
گروه علوم ریاضی وفنی
۱۲۶۷۰۶ نفر
گروه علوم تجربی
۳۵۹۶۷۷ نفر
گروه علوم انسانی
۳۳۲۱۰۷ نفر
گروه هنر
۳۵۰۶۴ نفر علاقمند هنر ۷۴۶۷۰
گروه زبانهای خارجی
۲۴۵۳۰ نفر علاقمند زبان ۱۳۰۱۴۶
جمع کل : ۱۰۸۲۹۰۰ نفر
تعداد ظرفیت پذیرش با آزمون :
روزانه
نوبت دوم
پیام نور
استانهای محروم
فرهنگیان
غیرانتفاعی
پردیس خودگردان
شهریه­ پرداز
دانشگاه آزاد
پردیس دانشگاه آزاد
جمع
علوم ریاضی و فنی
۴۱۳۰۹
۶۲۸۶
۱۴۱۳
۵۸۸
۳۵۸۸
۵۲۰۸
۳۷۸
۱۵
۰
۰
۵۸۷۸۵
علوم تجربی
۳۶۱۷۱
۲۴۳۲
۶۷۷۹
۲۸۰
۵۰۳۹
۴۳۵۶
۲۸
۴۲۵۱
۱۳۳۹
۲۹۳
۶۰۹۶۸
علوم انسانی
۲۲۴۶۸
۴۱۰۷
۶۷۱۸
۳۷۰
۱۳۱۲۰
۴۶۴۲
۰
۰
۰
۰
۵۱۴۲۵
هنر
۴۹۱۰
۱۱۴۳
۲۰۳۰
۹۷
۵۰۵
۷۰۸۲
۳۰
۰
۰
۰
۱۵۷۹۷
زبان­های خارجی
۳۷۰۱
۶۹۰
۸۴۸۰
۸۲
۱۰۱۶
۴۷۷۰
۲۵
۰
۰
۰
۱۸۸۹۴
جمع
۱۰۸۵۵۹
۱۴۶۵۸
۲۵۴۲۰
۱۴۱۷
۲۳۲۶۸
۲۶۰۵۸
۴۶۱
۴۲۶۶
۱۳۳۹
۲۹۳
۲۰۵۸۶۹
 
تعداد ظرفیت پذیرش با سوابق تحصیلی
 
دوره
نام دوره
ظرفیت پذیرش
۱
روزانه
۱۸۱۶۳
۲
نوبت دوم
۴۹۵۱
۳
پیام نور
۱۷۱۸۵۰
۵
محروم
۳۲۲
۷
غیر انتفاعی
۱۲۹۶۰۶
۹
پردیس خودگردان
۶۳۵
۱۰
مجازی
۱۶۱۰
۱۲
مجازی غیرانتفاعی
۱۹۱۳
جمع
۳۲۹۰۵۰
 
لازم به توضیح است آمار ظرفیت های اعلام شده در جداول فوق بدون در نظر گرفتن ظرفیت پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی در پذیرش رشته های با آزمون یا پذیرش براساس سوابق تحصیلی بوده است و تنها ظرفیت ۴ رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی آن دانشگاه در این ظرفیت ها لحاظ شده است.
جمع کل ظرفیت پذیرش( باآزمون و با سوابق تحصیلی) توسط سازمان سنجش آموزش کشور: نفر ۵۳۴۹۱۹
جمع کل ظرفیت پذیرش( باآزمون و با سوابق تحصیلی) توسط دانشگاه آزاد اسلامی: نفر ۴۵۸۳۱۵
جمع کل ظرفیت پذیرش سال ۱۴۰۰: نفر ۹۹۳۲۳۴
 
انتشار کارنامه اولیه بر روی سایت سازمان
یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۰
انتشار پاسخنامه داوطلبان به همراه کلید آزمون( ۱۰۰ هزار نفر اول گروه های ریاضی، تجربی و انسانی و ۱۰هزارنفر اول گروه های هنر و زبان های خارجی)
دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۱
انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته از طریق سایت سازمان
سه شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۲
فعالسازی انتخاب رشته مجازی بر روی سایت سازمان
سه شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۲
انتخاب رشته توسط داوطلبان
پنج شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۴ لغایت دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸
اعلام اسامی معرفی­شدگان دانشگاه شاهد، فرهنگیان و سایر رشته­های خاص
هفته اول شهریور ۱۴۰۰
استخراج کارنامه نهایی و اعلام اسامی پذیرفته­شدگان
هفته آخر شهریور ماه ۱۴۰۰
 
 
با بررسی های انجام شده توسط اساتید روانسنجی سازمان سنجش آموزش کشور، در درس ریاضی سه گروه آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی اقدامات به شرح جدول زیر صورت پذیرفته است که در پاسخنامه داوطلبان قابل مشاهده خواهد بود.
 
گروه آزمایشی
تعداد سوال حذف شده
تعداد سوال با تاثیر مثبت
علوم انسانی
۰
۵
علوم تجربی
۱
۴
علوم ریاضی
۱
۱۱

source

توسط blogfarsi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.