شماره چهارم نشریه دانشجویی « دام‌گر»؛ دوفصلنامه تحلیلی انجمن علمی دانشجویی مهندسی علوم دامی دانشگاه تربیت مدرس منتشر شد.
به گزارش با شگاه دانشجویان ایسنا، ” تخم مرغ غذای شاهانه هر ایرانی”، “از تخم‌مرغ تا واکسن”، “کلزای علوفه ای”، ” طلای سرخ”، “کود حیوانی و تاثیر آن برخاک و گیاه”، “سیلوی خوب بسازیم”، “واژه ای عمیق اما نه چندان دقیق برای عوام «ارگانیک»”، “گفت و گو با دکتر مازیار محیطی اصلی” و “مصاحبه با دکتر حامد احمدی” از جمله مطالب و مقالاتی است که در این شماره می خوانیم.
نشریه تحلیلی «دام‌گر» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مهندسی علوم دامی دانشگاه تربیت مدرس و مدیر مسئولی رامین نجفی و سردبیری علیرضا بشیری به صورت دو فصلنامه منتشر می شود.
انتهای پیام

source

توسط blogfarsi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.